Fark oluşturabildiğimiz ve rekabet avantajımızın yüksek olduğu sektörlere odaklanmak

Marka gücümüzü ve teknolojiye olan hâkimiyetimizi en iyi şekilde kullanabileceğimiz sektörlerde büyümek

Odaklandığımız iş alanlarında piyasa lideri ya da en yakın takipçisi olarak ölçek ekonomisinden en iyi şekilde faydalanmak

İdeal portföy yapısıyla faaliyet gösterdiğimiz sektör veya ülkelere ait riskleri dengeleyerek asgariye indirmek

Erken uyarı sistemlerini ve veri tabanlarını en doğru şekilde kullanarak riskleri ve fırsatları en iyi şekilde yönetmek
Anasayfa
Tarihçe
Merkez - Vizyon ve Değerler
Merkez - Yönetim Yaklaşımı
Merkez - Kurumsal Sosyal Sorumluluk İlkeleri
Merkez - Stratejik Prensiplerimiz
KSS Raporları
Merkez - Bizden Haberler Dergisi
İletişim