1979 yılında kurucu Gürbüz ERDOĞAN tarafından temelleri atılan GÜRBÜZ A.Ş, 30 yıl boyunca çeşitli firmalar kurarak dayanıklı tüketim sektöründe lider markaların pazarlama ve satış faaliyetlerini gerçekleştirdi.

2001 krizi sonrası dönemde; gümrük birliğinin ardından yeni ekonomi politikaları uygulamaları, enflasyonlu ekonomiden enflasyonsuz ekonomiye geçiş, AB uyum süreci, serbest piyasa anlayışı, gibi temel ekonomik ve siyasi değişimler genel için olduğu gibi firmamız için de Milat oldu.

2006 lı yıllarda yabancı firma ve markaların Türkiye'ye akını iç piyasada göreceli bir rekabet sorunu oluştururken, diğer yandan Türk KOBİ'sinin üretim gücünün desteklenmesi yepyeni bir dönemi başlattı.

2007 yılında dünya ticaretinde sınırların kalktığı anlayışı ile Çin Xiamen şehrinde pazarlama şirketi kuruldu. Orta Asya bölgesine inşaat malzemeleri satış faaliyeti başladı.

2008 yılında Türkmenistan Ofisi faaliyete geçti, ülkedeki inşaat projelerine başta granit olmak üzere muhtelif inşaat malzemesi pazarlama ve satışı gerçekleştirildi. Orta Asya Bölgesinin daha iyi tanınması ve güçlü ilişkiler kurulması sağlandı.

2009 yılında Türkiye'deki üretici kobilerin ürünlerinin çevre ülkelerde tercih edilir hale gelmesi, dolayısı ile rekabet edebilmesi ve süreç içinde edindiğimiz dış ticaret tecrübeleri ''Merkez Projelendirme'' vizyon oluşumunu sağladı.

2010 yılında ''Merkez Projelendirme'' markası çatısı altında Türk KOBİ'sine hizmet veren bir pazarlama ve satış firması olarak faaliyetlerine devam ederken, Kuzey Irak ve Romanya temsilcilikleri oluşturdu. Gelişimini sürdüren merkez projelendirme müşterilerine daha iyi hizmet vermek maksadı ile ürün gamını sürekli geliştirmekte olup, ayrıca yerli ve yabancı markaların Türkiye temsilciliklerini de yapmaktadır.
Anasayfa
Tarihçe
Merkez - Vizyon ve Değerler
Merkez - Yönetim Yaklaşımı
Merkez - Kurumsal Sosyal Sorumluluk İlkeleri
Merkez - Stratejik Prensiplerimiz
KSS Raporları
Merkez - Bizden Haberler Dergisi
İletişim