Sorumluluk ve Şeffaflık
Öz değerlerimiz tevazu, insana saygı, halka yakınlık, sosyal sorumluluk bilinciyle kurumsal yönetimi gerçekleştirmek.

 

İnovasyon
Marka,patent,teknoloji,tasarım,bilişim ağı,fikrî ve sınai mülkiyet alanlarında kalıcı üstünlükler oluşturmak.

 

Aktif Katılımcılık
Karar süreçlerinde katılım ve ortak aklı teşvik eden bir yönetim yaklaşımı oluşturmak.

 

Stratejik Yaklaşım
Bugünkü işlerimizi mükemmel yönetmek ve uzun dönemde üstünlükler sağlayacak şekilde geleceğimizi planlamak.
Anasayfa
Tarihçe
Merkez - Vizyon ve Değerler
Merkez - Yönetim Yaklaşımı
Merkez - Kurumsal Sosyal Sorumluluk İlkeleri
Merkez - Stratejik Prensiplerimiz
KSS Raporları
Merkez - Bizden Haberler Dergisi
İletişim